Západonilská horečka

Západonilská horečka Západonilská horečka je virová onemocnění, která je způsobena flavivirem (rodina flaviviridae) označovaným jako západonilský virus. U většiny nemocných dochází k infekci zcela asymptomaticky. Inkubační doba

Více