Hudební terapie je použití hudby ke zlepšení zdravotních nebo funkčních výsledků. Hudební terapie je kreativní arteterapie, skládající se z procesu, při kterém hudební terapeut používá hudbu a všechny její aspekty - fyzické, emocionální, duševní, sociální, estetické a duchovní - aby pomohl klientům zlepšit jejich tělesné a duševní zdraví. Hudební terapeuti primárně pomáhají klientům zlepšit své zdraví v několika oblastech, jako je kognitivní fungování, motorické dovednosti, emoční vývoj, komunikace, smyslové, sociální dovednosti a kvalita života pomocí aktivních a vnímavých hudebních zkušeností, jako je improvizace, složení a poslech a diskusi o hudbě k dosažení cílů léčby. Existuje široká kvalitativní a kvantitativní výzkumná literatura. Některé běžné praktiky zahrnují vývojové práce (komunikace, motorické dovednosti apod.) S osobami se speciálními potřebami, psaní písní a poslech v reminiscenci / orientaci práce se staršími lidmi, zpracování a relaxační práce a rytmické uchopení za fyzickou rehabilitaci u obětí mrtvice. Hudební terapie se používá také v některých lékařských nemocnicích, rakovinových centrech, školách, programech na obnovu alkoholu a drog, psychiatrických nemocnicích a nápravných zařízeních.

Žádné produkty nebyly nalezeny odpovídající výběr.