Avantgardní hudba je hudba, která je považována za popředí experimentování nebo inovace ve své oblasti, přičemž termín "avantgarda" znamená kritiku existujících estetických konvencí, odmítnutí status quo ve prospěch jedinečných nebo originálních prvků , a myšlenka úmyslně napadat nebo odcizit diváky.

Žádné produkty nebyly nalezeny odpovídající výběr.