Drábské světničky Zanechat komentář

Drábské světničky jsou pozůstatky původně dřevěného hradu na pískovcových blocích v katastrálním území Dneboh v okrese Mladá Boleslav, 4 km východně od Mnichova Hradiště. Nachází se v chráněné krajinné oblasti Český ráj, na území významně významné lokality NATURA 2000 a přírodní rezervace Příhrazské skály. Skalní pevnost byla vybudována na severozápadním okraji plošiny nazývané Hrada v nadmořské výšce kolem 370 m nm (105-155 m nad řekou Jizery). Hrad je od roku 1958 chráněn jako součást rozsáhlé nemovitosti kulturní památky, zahrnující širší prostor hradu Hrad s přilehlou Klamornou. Vlastníkem pozemku s areálem hradu je Česká republika, správa a péče o památku zabezpečují Lesy České republiky.

Opevněné sídlo neznámého jména bylo podle archeologických pramenů založeno někdy ve druhé třetině 13. století, v průběhu výrazné kolonizační činnosti hradišťských cisterciáků. Drábské světničky s blízkou Klamornou a opevněním Staré Hrady u Příhraz nejprve plnily funkci strážních bodů, které chrání klášterní území i část poizerské stezky. Početné archeologické nálezy dokládají existenci hradu až do 14. století a jen nevýrazně v 15. století, kdy je uvažováno o jeho obnovení během husitských válek.

Využívání tesaných prostorů v průběhu staršího věku dokládá také historické petroglyfy. Některé nápisy z 16. a 17. století spolu s výpovědí písemných pramenů připouštějí schůzky členů jednoty bratrské a možného pobytu utrakvistických kněží. Okrajové části některých skalních bloků a předpolí hradu pozměnila těžbu pískovcových kvádrů.

Hrad byl vybudován na pěti resp. Sedmi skalních blocích, oddělených úzkými puklinami. V několika výškových úrovních 15-40 m vysoké skály jsou zachovány dvě desítky zpevněných prostorů různých funkcí, zbytky pěti chodeb, zpevněné základy po sedmi dřevěných stavbách a pěti mostních konstrukcí a vycpaná žlabu, která dokládá ozdobu dřevěné palisády. Na okrajích skalu lze rekonstruovat dřevěné zábradlí, mezi bloky jsou přechody po uzavření puklin. Dominantou celé dispozice byla mohutná dřevěná věž, která chránila vstup do hradu po mostě nebo padací mostě. Středověký vstup byl veden od východu z bloků navazujících na souvislý skalní výchoz. Největší místností hradu je kaple - světnice s tesaným altárem, odkrytým v roce 1921.

Drábské světničky jsou vyhledávaným cílem turistů. Dnešní turistický přístup vedený odspodu přitianou skalní spárou vznikl nejspíše v roce 1830, schodiště bylo rozšířeno v 20. letech 20. století. Klub československých turistů. Dnes je hlavní část vrcholových částí skalních bloků propojena soustavou žebříků a mostů (prohlídkový okruh).

Prohlídka hradu je zdarma a probíhá bez průvodce. Prohlídková trasa začíná dřevěnou vstupní brankou, zrekonstruovanou v roce 2016. Tato část památek je pro návštěvníky přístupná vždy od 1. dubna do 31. října, v denních hodinách, s omezením při nepříznivém počasí.

Nejkratší cesta ke skalnímu masivu vede po modré turistické značce z parkoviště Kavčina v obci Dneboh (0,6 km). Nejbližší vlaková zastávka v obci Březina na trati č. 070 Praha-Turnov je po žlutě značené cestě vzdálené od skalního hradu 2,5 kilometru.

Horolezecká oblast Drábské světničky tvoří severozápadní část Příhrazské vrchoviny mezi chatou Na Krásné vyhlídce a Klamornou. Ve skalním pásmu dlouhém dva kilometry bylo popsáno na 111 skalách 915 lezeckých cest.

Na všech skalních blocích souvisejících s hradem Drábské světničky je veškerá horolezecká činnost za účelem ochrany kulturních památek zakázána. Týká se objektů uvedených v databázi Českého horolezeckého svazu: Drábský masív, Partyzán, Drábský sloup, Čtyřlístek a severní a východní stěna věže Dráb.

Sdílení
Prosím, čekejte...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *